Hallingskarvet.Com
Hallingskarvet.Com
Norsk | Deutsch | English Aktviteter            Severdigheter            Overnatting            Galleri            Beliggenhet
AKTIVITERER
Dagsturer med bil
Fagerdalen støl
Hallingskarvet Fjellbad
Hallingskarvet SkiParadis
Hallingskarvet Skisenter
Holsåsen Kulturlandskap
Nedremyrstølen
Padling
Sportfiske om sommeren
Stier og turveier
Sudndalen Skileiklag

A K T I V I T E T E R
Stier og turveier

I Hol kommune, hvor mesteparten av arealet er fjell og utmark, har det naturlig nok vært et nett av ferdselsveger og stier fra gammelt av. Disse utgjorde bindeleddet mellom grendene i kommunen og til grendene rundt om.


Sudndalen - Budalen
18 km

Stien tar av fra bilvegen til Raggsteindalen ved Bakli, rett etter passering av Byrkjedøla. Stien går opp gjennom Byrkjedalen, videre inn til Naustrande-stølen, forbi Naustrandetjønnet og inn til Hivjuåne. Herfra lett stigning innover mot Storeura. Vest for jaktbua ved Storeura ligger det ei dyregrav. Flatt og lett terreng mot Kopen, så svak helling nedover mot Miljostølen på Store Budalen. Herfra går det bilveg ned til Geilo.


Raggsteindalen - Lordehytta ved Folarskaret
10 km

Stien tar av vegen til Raggsteindalen ved Nordrestølen. Jevn stigning oppover langs Skarvåne og videre på østsiden av Grønehallnut. Videre går stien på vestsiden av det nederste Folarskartjønnet og på østsiden av det øverste tjønnet. Derfra er det bratt stigning opp Folarskaret. Stien går opp noe til venstre for Lordehytta.


Myrland - Gurostølen
4 km

Stien tar av ved Myrland Turistsenter, går over elva og følger denne opp til Garlihølen. Derfra noe bratt terreng på sørsiden av elva opp til Gurostølen. Stien går hele tiden i bjørkeskog.


Bry i Hovet (Urundlia) - Sudndalen
5 km

Stien følger grusveg fra Søre Bry ca. 4 km. Videre i bjørkeskog over Sudndalsåsen og ned igjen til Halvorsgard i Sudndalen. Det ligger noen kolgroper langs med stien.


Bakkebrua - Hivjufossen
3 km

Stien tar av fra rv. 50 ca. 300 meter nedenfor Bakkebrua og går opp den bratte bjørkelia til Hivjufossen. Omtrent halvveis opp til fossen, ved Hivjudokkgrovi, ligger rester etter gammel boplass. Hivjufossen er et flott skue, hele fossefallet er på ca. 250 meter. Det er et skille mellom den øvre og den nedre fossen.


Grytebrua - Nedre Andersstølen - Hivjufossen
5 km

Sytien tar av 500 meter vest for Grytebrua ved rv. 50. Den går delvis i bratt bjørkeli opp til den nedlagte Nedre Andersstølen. Videre er det kupert terreng bort til Hivjufossen. Opp lia er det kolgroper langs med stien.


Hovet - Belvatnet - Budalen
7 km

Stien starter ved Håkonsæt Hotell, går over på andre siden av elva og vestover mot Bråset. Et stykke går du etter en merket traktorveg, videre går stien sørover opp den bratte bjørkelia. Det er jevn stigning opp mot Belvatnet. Her kan du se rester etter gammel boplass. Videre er det lett, kupert terreng over Budalshøgdene og ned til Budalen hvor du kommer inn på bilvegen som går til Geilo.


Holsfjorden - Odnakk
3,5 km

Stien starter ved akebakken ved vestenden av Holsfjorden. Den går gjennom bjørkeskogen i tildels svært bratt terreng opp til Odnakk. Fra Odnakk, som ligger 1192 m.o.h., er det flott utsikt til alle kanter. Herfra går det merket sti ned til Kvisla, og umerket sti vestover til Vedalen.