Hallingskarvet.Com
Hallingskarvet.Com
Norsk | Deutsch | English Aktviteter            Severdigheter            Overnatting            Galleri            Beliggenhet
AKTIVITERER
Dagsturer med bil
Fagerdalen støl
Hallingskarvet Fjellbad
Hallingskarvet SkiParadis
Hallingskarvet Skisenter
Holsåsen Kulturlandskap
Nedremyrstølen
Padling
Sportfiske om sommeren
Stier og turveier
Sudndalen Skileiklag

A K T I V I T E T E R
Sportfiske om sommeren

Det er store fiskemuligheter i Østre Hol. På denne siden har vi tatt med noen steder du kan prøve fiskelykken. Kart over vannene som er nevnt, finner du nederst på siden.


Ynglesdalen og ved Hallingskarvet
20 vann, i tillegg 2 vann mot Raggsteindalen og Sveingardsbotn

Adkomst: DNT-sti fra Raggsteindalen med ca. 10 km gangavstand til de innerste vanna. Sti ved utos Nedre Vierbotnvann ved Rv. 50 med avstand på ca. 5 km til de innerste vanna.

Omgivelser: Vanna i Ynglesdalen er omkransa av bjørkeskog, vier og myrpartier. De innerste vanna ligger i høyfjellsterreng.

Bestandsforhold: Tett bestand av ørret i de lavtliggende vanna. Tynn bestand i de høytliggende vanna, med fisk inntil 2 kg.


Folarskardet
2 vann

Adkomst: DNT-sti fra Raggsteindalen på ca. 6 km med noe bratt stigning. DNT-sti fra Haugastøl på ca. 12 km med tildels bratt stigning.

Omgivelser: Høyfjellsvann innunder Hallingskarvet med noe ut langs land.

Bestandsforhold: Tynn bestand med ørret inntil 2 kg.


Skorpa Statsallmenning
Tyrvlesvatn, Tyrvlestjerna, Øvre Skorpetindvatn, Vestre og Austre Volavatn.

Adkomst: DNT-sti fra Strandavatn og opp på Flyane og derfra stiløst inn på Skorpa statsallmenning til Volavatna. Avstand 9 km med tildels sterk stigning. Sti fra rv. 50 rett øst for Sveingardsbotn med sterk stigning opp langs Tyrvla, med avstand på ca. 2 km til Tyrvlestjerna.
DNT-stien fra Geiteryggshytta via Kongsheller-hytta til Iungsdalen går rett forbi Volavatna.

Omgivelser: Karrig høyfjellsterreng.

Bestandsforhold: Tynn bestand med ørret inntil 2 kg.


Holsfjorden

Adkomst: Lett tilgjengelig. Ligger langs rv. 50, med grusvei langs sørsiden av fjorden.

Omgivelser: Jordbruksarealet og bebyggelse på nordsiden og delvis granskog på sørsiden.

Bestandsforhold: God ørretbestand med fisk inntil 5 kg. Tett bestand av røye med mye småfallen fisk.


Holselva

Adkomst: Ligger langs rv. 7 fra Kleivi og ca. 2 km vestover mot Hagafoss.

Omgivelser: Stor elv med ujevn vannføring pga. regulering, omkranset av løv- og barskog.

Bestandsforhold: Tynn bestand av ørret med mulighet for stor fisk.