Hallingskarvet.Com
Hallingskarvet.Com
Norsk | Deutsch | English Aktviteter            Severdigheter            Overnatting            Galleri            Beliggenhet
AKTIVITERER
Dagsturer med bil
Fagerdalen støl
Hallingskarvet Fjellbad
Hallingskarvet SkiParadis
Hallingskarvet Skisenter
Holsåsen Kulturlandskap
Nedremyrstølen
Padling
Sportfiske om sommeren
Stier og turveier
Sudndalen Skileiklag

A K T I V I T E T E R
Holsåsen Kulturlandskap

Holsåsen har gjennom fleire hundre år vore eit viktig område for næringslivet i bygda. Her har vore støla sidan 15-1600-talet, her har core drive kolbrenning og jernutvinning, jakt, fiske, stølsslott, hyttebygging for å nevne nokre aktivitetar gjennom tidene.

Dei siste 50 åra har endra bruk av området ført til attgroing av både stigar og stølar og andre kulturminne.

Gjennom prosjektet Holsåsen kultur-landskapsområde har Holet og Moen grunneigarlag hatt som mål å få fram att i dagen så mange som mogleg av dei gjømde minna etter tidligare drift.

Det er rydda nesten 50 km gamle stigar, over 20 meir eller mindre attgrodde stølsvollar er rydda fram att og kulturminne av ymse slag er også funne att.

Me har gjort det heile meir tilgjengeleg for deg, og gjennom mange oppslag der soga til dei ymse stølane og andre kulturminna blir fortalt, vonar me at du får interesse for området. Vi har også i samarbeid med Holet skole laga til ein natur-/kulturstig der du kan bli betre kjent med dyr og planter i området.

Alt dette er gjort for å la nye generasjonar få eit inntrykk av den gamle stølkulturen i området og kva Holsåsen har betydd for bygda gjennom tidene.

La Holsåsen bli turområdet ditt - her er svært mange gode og flotte turar du kan ta.Ver med å ta vare på det som her er gjort ved å fara fint fram når du bruker det. La ikkje søpla liggje att etter deg - og hugs at det er forbode å gjera opp varme i utmarka! Bruk dei tillaga grillstadane til å laga mat på!


Kyrkjevegen
Nordre Vats - Holsåsen - Hol, 13 km

Kyrkjevegen var en svært viktig ferdselsveg mellom Hol og Ål helt fram til 1877, da Vats ble skilt fra Hol kyrkjesokn og lagt til Ål. Vegen tar av over brua ved Nordheim i Vats. Den går opp fjellbjørklia og går i jevn stigning til Nedremyrstølen på Holsåsen. Nedremyrstølen er i drift etter gamle tradisjoner. I sommersesongen, tirsdager og torsdager fra kl. 12.30 - 15.00 er stølen åpen for servering av stølskost.

Fra Nedremyrstølen går stien opp til det høgste punktet ved Syningen før Storemyr. Segnet forteller at det i vikingtida har stått et stort slag her i området mellom småkonger fra Vats og Ål. På Fekjan ved Storemyr er det ei kasterøys. Den kan være fra middelalderen da skikken var å kaste stein eller kvist på slike røyser for å verne seg mot vonde makter.

Fram til Kløkk går stien i lett terreng. Ved stølen Kløkk ligger Blank Ola-steinen. Steinen har navnet sitt fra Ola Tolefsom Uppsata (1669 - 1743), som ble kalla Blank Ola fordi han som oftest i sølvknappa klede (hallingbunad). I steinen er det innrissa "1711 O.T.". Her satt han og gjorde handel med hester og annet bufe.

Like nedenfor Kløkk, mellom Rustberget og Medhusberget, ligger kvilarhella. Her brukte folk å sette kistene og kvile før de tok fatt på den bratte lia ned mot kirka. Før du kommer til Kvilarhella, kan du ta en avstikker for å se på den praktfulle utsikten fra Medhusberget.


Nysetfjellvegen på Holsåsen
Storemyr - Brendhovd, 5 km

Fjellvegen går fra Helediki ved Storemyr og i svakt stigende terreng til Brendhovd. Stien passerer Myrehølet, rester etter en svært gammel støl.


Åsbrøtstigen på Holsåsen
Sletto - Kalveskallen, 12 km

Stien starter ved Sletto og følger Åsbrøtet, brytingen mellom lia og fjellet, fram til Kalveskallen. Stien går alt vesentlig i skogsterreng med rikt plante- og dyreliv, og med mange fine utsiktspunkter. Stien passerer flere nedlagte heimstøler; noen med restaurerte stølshus, andre hvor bare steinmurene står igjen. Det ligger noen dyregraver og jern- og kolmiler langs med stien.


Breigutu
Nedremyr - Holsåsen, 2 km

Breigutu tar av nede i bygda ved Nedremyr og går inn på fjellet der den møter de andre stiene på Holsåsen. Breigutu er en gammel drifte- og kjøreveg og ble mye brukt den tiden da de kjørte for heim fra fjellet med hest. I Reisteospa hengte de igjen "reistane" på veg oppover til fjellet. "Reistane" var grove kjettinger som de brukte under sledmeiene på nedturen, slik at det ikke skulle bli for stor fart og trykk på lasset og hesten.