Hallingskarvet.Com
Hallingskarvet.Com
Norsk | Deutsch | English Aktviteter            Severdigheter            Overnatting            Galleri            Beliggenhet
GUROSTØLEN
Gurostølen hovedside
Hytte nr. 3212
Hytte nr. 3697
Hytte nr. 4036
Hytte nr. 4037
Hytte nr. 4125
Frydenlund
Gamlestugu
Historisk informasjon
Kontakt oss


Historisk informasjon om Gurostølen

Gurostølen er nevnt i Holsbøkene (bygdehistorie) for første gang, midt på 1600 tallet. Eiendommen tilhørte da nødre Larsgard i Hovet.

Det fortelles at det var ei kvinne ved navn Guro som ryddet stølen for første gang. Hensikten var å skaffe beite til kuene om sommeren.

Steinbua som er restaurert på venstre side opp mot Gurostølfjellet, er bygget på murene av den første stølsbua, som ble bygget på Gurostølen.

Hytte nr. 3212 er en restaurert utgave av den "nye" stølen. Den ble bygget i 1934, og fjøset ble bygget i 1936. Disse husene ble bygget av Kittil Sveinson Larsgard.

I 1956 overtok sønnen Svein K. Larsgard eiendommen. Han kjøpte tilbake jakt og fiskerett, som var blitt solgt fra eiendommen tidligere.

Fra ca. 1950 har ikke Gurostølen vært nyttet til stølsdrift. Istedenfor å benytte stølen her har det vært leid en støl ca. 5 km lenger inn mot Raggsteinsdalen. Det har siden den gang grodd til mye skog og kratt her. Bjørkeskogen rundt stølen her, er ca 50 år gammel.

Svein bygde 3 nye utleiehytter her. Den først ble bygget på slutten av 1970 tallet. "Gamlehytta" var den første som ble satt i stand til utleie.

I 1983 kom den første brannen. Det var hytte nr. 3697 som brant ned om vinteren. Grunnen var at gjestene utenksomt hadde tørket klær på ovnen, og deretter gått ut på ny skitur. Da de kom tilbake var det bare aske igjen av hytta og gjestenes bagasje.

I 1993 over tok sønnen til Svein, Kjetil Larsgard, drifta. Ved årsskifte 93/94 kom den andre brannen. Denne brannen skjedde i forbindelse med avreise ved 22.00 tiden om kvelden. Kl. 08.00 dagen etterpå var det bare aske igjen av hytta. Denne gangen hadde gjestene antageligvis villet gjøre pent rent etter seg. Dessverre hadde de satt asken fra ovnen i ei plastbøtte inne i hytta. Hytta ble bygget opp igjen om sommeren 94, og de første gjestene bodde i hytta fra begynnelsen av juli.

Fremtiden til dagens drift av Larsgard og Gurostølen er uviss, p.g.a. usikkerheten for primærnæringen og for distriktsnorge, Men vi håper å kunne fortsette med melkekuer og med stølsdrift. Vi er nå igang med å rydde vekk en del av skogen her, for å kunne etablere stølsdrift på vår egen støl igjen. Vi har planer om å bygge melkestall inne i det eksisterende fjøset og sette opp ei ny stølsbu. Vi håper dette vil bli godt mottatt av sommergjestene på hyttene.

Inne på Gurostølfjellet har vi kultivert 3 små fjellvann, slik at Dere som gjester, kan ta med fiskestanga og dra opp noen deilige ørret- middager.